Tuotekehityspalvelumme tarjoavat asiantuntijat käyttöönne

Asiakaslähtöistä tuotekehitystä ripeällä aikataululla

Tarjoamme yhteistyötä uusien sovellutuksien ja tuotteiden kehittämisessä. Uutta tuotetta suunnitellessa asiakkaat voivat valita myös osia Ravelast Polymersin tutkimus- ja kehityspalveluista, mikä nopeuttaa huomattavasti uuden tuotteen markkinoilletuloa. Asiantuntijamme voivat osallistua tällöin koko tuotekehitysketjuun alkaen prototyypin valmistamisesta massatuotantoon. Valmistusmenetelmämme mahdollistaa myös kustannusten optimoinnin niin proto- kuin nollasarjojen valmistuksessa. Myös nykyisten tuotteiden jatkokehitys on mahdollista rakentavalla yhteistyöllä ja hyvinkin nopealla aikataululla. Kyse ei ole yksistään tuotteen fysikaalisten ominaisuuksien parantamisesta, vaan myös tuotteen soveltuvuuden ja käytettävyyden räätälöimisestä loppuasiakkaalle.