Ravelast Oy:s uppdrag, målsättningar och värdegrunder


Vårt företags uppdrag är att hjälpa kunden skydda sina produkter, processer eller maskiner mot såväl nötande och belastande påverkan från t.ex. kemikalier, stötar och buller på ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt. Vår målsättning är att vara en efterfrågad produkt- och servicepartner i vår bransch.

Vi tror på intern företagsanda, människlig utveckling, inspiration via framgång och individen samt samarbete. Vi sätter värde på kundens framgångar, ökad lönsamhet, hållbar utveckling och ansvarsfullt agerande. 

Organisation


Ravelast Polymers är indelad i två produktområden, dvs. gummielastomer- och polyuretan-elastomerprodukter. Verksamheten bedrivs i fyra olika enheter: tillverkningen av polyuretanprodukter är koncentrerad till Uleåborg och Kiruna, och tillverkningen av gummiprodukter sker i Hyvinge och Nokia.  Nokia-enheten är även specialiserad på gummering av rotationsstycken och Hyvinge-enheten på gummering av specialprodukter och formgjutna produkter.

Ravelast Polymers satsar stort på produktutveckling och forskning i samarbete med branschledande materialleverantörer, universitet, laboratorier och högskolor. Vi har lång erfarenhet inom området sedan 30 år.

Ravelast Oy Uleåborg

Företaget grundades 1985 och tillverkar polyuretanprodukter. Tack vare sin tillförlitlighet har Ravelast vuxit till en betydande aktör inom branschen i Finland. Tillverkningsmetoderna är form- och rotationsgjutning samt sprutning.

Ravelast tillverkar polyuretanprodukter med de egenskaper som kunderna efterfrågar, i råämnesleverantörernas bästa material. Tillverkningen täcker polyuretanprodukter i hårdhetsområdena 20-100 ShA och 55-85 ShD.  

 

Ravelast Oy Vanda (fd. Vantaan Kumitekniikka)

Företaget grundades 1985 och tillverkar tekniska gummiprodukter. Tack vare sin expertis har enheten vuxit till den mest efterfrågade leverantören i Finland. Tillverkningsmetoderna är varmvulkanisering i både autoklav och tryck samt kallimning.

Vanda-enheten tillverkar gummiprodukter med de egenskaper som kunderna efterfrågar, i råämnesleverantörernas bästa material. Tillverkningen täcker gummiprodukter i hårdhetsområdena 20-100 ShA och 50-70 ShD.

Fokus ligger på manuell gummering av specialprodukter, valsbeläggningar samt Silikon- och Vitonbeläggningar för krävande användningsförhållanden. 

Vanda-enheten var flyttad till Hyvinge på sommar 2018. 

Ravelast Oy Nokia (fd. Oy Euroroll Ab)

Oy Euroroll Ab består av två företag, dvs. Finroll Oy som grundades 2008 och Oy Euroroll Ab som grundades 1986. Företagens verksamheter fusionerades 2012 och i slutet av 2013 fusionerades Euroroll i Ravelast Oy och är nu en resultatenhet i Ravelast Oy Nokia.  Nokia-enhetens huvudsakliga tillverkningsmetod är varmvulkanisering i autoklav.

Nokia-enheten tillverkar gummiprodukter med de egenskaper som kunderna efterfrågar, i råämnesleverantörernas bästa materialkvaliteter. Tillverkningen täcker gummiprodukter i hårdhetsområdena 20-100 ShA och 50-70 ShD.

Koncentrationen ligger på gummibeläggning av vals-, rull- och övriga rotationsstycken vid industriföretag samt specialområden som räffling och slipning av beläggningar samt övriga servicetjänster.

SOKAB Kiruna

SOKAB (Norrbottens Slit och Korrosionsskydd AB) grundades 1982 och betjänar i huvudsak gruvindustrin i norra Sverige och har långvariga kundrelationer inom branschen. I och med företagsförvärv 2016 blev företaget dotterbolag till Ravelast Oy.

SOKAB tillverkar polyuretanprodukter av kvalitativa råämnen från olika leverantörer i hårdhetsområdena 20-100 ShA och 55-85 ShD. I företagets tjänsteutbud ingår även service och byte av valsars lager.   

Mer om SOKAB.