Vårt kvalitetshanteringssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015

Vårt kvalitetshanteringssystem och -process är auditerad och Ravelast Oy innehar ISO 9001:2015-certifikat. Certifikatet gäller alla våra enheter och är giltigt till och med 20.6.2021. Hyvinkää enheten har också ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015

Vårt kvalitetshanteringssystem är det nätbaserade PKY kvalitets- och verksamhetssystemet som vi kommer att utvidga för att även täcka kraven enligt miljöstandarden ISO 14001:2015 i alla våra enheter.