Produktionsmetoden väljs efter kundens behov

 

Polyuretanproduktion


Vid polyuretanproduktionen använder vi följande metoder:

Formgjutning

Formgjutningen sker som varmgjutning, en metod som ger de bästa hållfasthets-egenskaperna och gör det möjligt att tillverka stycken i multiformat.
Här kan även en färdig produkt användas som mall.

Rotationsgjutning

Rotationsgjutning (Ribbon-flow) sker i rumstemperatur vid torra förhållanden och är en mycket snabb tillverkningsmetod. Rotationsgjutning används vid tillverkning av beläggningar för rotationsstycken, och centrifugalgjutning vid beläggning av de inre ytorna i runda stycken.

Sprutning

Även sprutningen sker i rumstemperatur, vid torra förhållanden. Det ger ett gott slit- och korrosionsskydd samt gör det möjligt att belägga multiformade objekt.

Gummiproduktion


Produktionsmetoderna vi använder för gummiprodukter är följande:

Formvulkaniseringen

Formvulkaniseringen sker med hjälp av tryck och temperatur i kompressorerna. Metoden ger de bästa hållfasthetsegenskaperna och gör det möjligt att tillverka stycken i multiformat. Dock kan kostnaden för formarna bli betydligt högre.

Autoklav vulkanisering

Vi utnyttjar tryck och temperatur även vid vulkanisering av gummi i autoklaven. Metoden ger goda hållfasthetsegenskaper och gör det möjligt att belägga många olika stycken.

Kallimning

Kallimning sker med vulkaniserat gummi som limmas på ytan på de stycken som ska skyddas. Metoden används främst för skydd mot korrosion, förslitning och
slag i mindre krävande förhållanden