Beläggningar för skrapor och transportörelement

Transportörerna utsätts ständigt för olika typer av belastning. Polymertekniken erbjuder många fördelar och nytta för transportörelement med hänsyn till användningsförhållandena. Tillverkningen av dessa delar sker också i huvudsak genom vulkanisering av gummiprodukter samt formgjutning av polyuretaner. Via vårt heltäckande underleverantörsnätverk kan vi vid behov även erbjuda ståldelar till transportörelement.

 

Många olika fördelar med beläggningar

 

Tillämpningsområdena kan till exempel vara

Med elastomerbeläggning förbättras följande egenskaper:

 • slittåligheten
 • belastningståligheten
 • kemikaliebeständigheten
 • slagtåligheten
 • ljuddämpningen
 • servicebarheten
 • tålighet mot väderväxlingar

 • skrapornas stöd- och  stålstycken
 • kanttätningar
 • dämpningselement
 • bandplogar
 • skivor till transportörrullar
 • hylsor och styranordningar