Våra skyddande produkter

för krävande användningsförhållanden

-

Eftermarknadstjänsterna utgör betydande komplement i tjänsteutbudet

Våra experter inom polyuretan och gummi har gedigen erfarenhet och kan bistå vid bedömningen om en produkt bör bytas ut eller lagas, vilket ofta är den enklaste och billigaste lösningen på problemet.

Vid behov kan vi även ordna utbildning i val av lämpliga polymerer samt deras användning och underhåll.