Våra skyddande produkter

för krävande användningsförhållanden

-

Vi erbjuder även logistiklösningar

Ravelast Polymers erbjuder sina kunder även optimal hantering av leveranskedjan. Vi använder vårt omfattande samarbetsnätverk och gedigna erfarenhet av att bygga och hantera krävande logistikkedjor.

Tillverkningstjänsterna kan skräddarsys helt efter kundens behov så att de även innefattar logistiktjänster. Vårt tjänstepaket kan innehålla allt från tillverkning av enkla polymerbeläggningar till montering av hela och komplicerade produkter samt paketering och leverans, då vi även skaffar övriga delar som ska ingå i leveransen. På så sätt är produkterna färdiga för leverans till slutkunden direkt från oss, vilket ger ett optimalt materialflöde.

Vi säkerställer produktionsverksamheten genom tjänsteavtal med våra samarbetspartner vad gäller lagerföringen av produkterna hos oss och att leveranserna sker i rätt tid. Vår verksamhet styrs enligt Ravelast Quality Management-ledningsmodellen, som garanterar transparens i informationsflöde genom hela beställnings-leveranskedjan. Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008.

Berätta för oss om dina behov gällande hanteringen av leveranskedjan så föreslår vi en lösning.