-

Vårt kvalitetshanteringssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015

Vårt kvalitetshanteringssystem och -process är auditerad och Ravelast Oy innehar ISO 9001:2015-certifikat. Certifikatet gäller alla våra enheter och är giltigt till och med 3.2.2026. 

Vi har också ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 14001:2015 tillsammans med ett ledningssystem för arbetsmiljö som uppfyller kraven enligt SS-ISO 45001:2018 och är giltigt till och med 3.2.2026.