Vi levererar beläggningar

för den krävande gruvindustrin

Läs mer
-

Användningen av elastomerbeläggningar i gruvindustrin främjar för sin del upprätthållandet av en miljömässigt och ekonomiskt hållbar verksamhet. Tack vare beläggningen kan maskinernas ramar användas flera gånger istället för inköp av helt nya delar, vilket ger kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan.

Tack vare de flexibla egenskaperna är elastiska polymerbeläggningar ofta mer motståndskraftiga mot gruvprocessernas vanligen erosionstypiska förslitningar än hårda metaller. Med våra hållbara beläggningar ökar du även maskinernas serviceintervaller.

Vi levererar alltid beläggningar i kvaliteter som bäst passar kundens behov, t.ex. gruvindustrins ofta mycket krävande objekt som:

  • rullsiktrullar
  • axlar och röranslutningar
  • statorer och rotorer
  • ventiler och chuckar
  • silon, cisterner, cykloner
  • inlopps- och utloppshylsor
  • sikt- och krossnät
  • pumphus

Bland våra nöjda kunder återfinns bland annat Outotec Oyj, Sandvik Mining and Construction Oy, Outokumpu Crome Oy, LKAB, Boliden, Agnico-Eagle och Mondo Minerals.

Mer information om olika produktspecifika lösningar hittar du här.