Med våra produktutvecklingstjänster

har ni möjlighet att utnyttja våra experter.

-

Kundspecifik produktutveckling med korta tidsfrister

Vi erbjuder samarbete vid utveckling av nya tillämpningar och produkter. Vid planeringen av nya produkter kan kunderna även ta hjälp av Ravelast Polymers forsknings- och utvecklingstjänster, vilket gör att lanseringen av en ny produkt på marknaden kan ske mycket snabbare.

Våra experter kan därmed delta i hela produktutvecklingskedjan, från tillverkningen av prototypen till masstillverkningen. Vår tillverkningsmetod gör det möjligt att även optimera kostnaderna för tillverkningen av både prototypen och nollserierna. Genom konstruktivt samarbete kan även vidareutvecklingen av nuvarande produkter ske mycket snabbt.

Det är inte fråga enbart om förbättring av produktens fysikaliska egenskaper utan även att skräddarsy produktens tillämplighet och användbarhet för slutkunden.