-

Lösningar för industrins olika driftförhållanden

Med 100 års erfarenhet kan vi erbjuda produkter och lösningar för krävande driftförhållanden inom industrin, där man behöver skydd mot korrosion, förslitning och buller. Våra skyddande produkter är hållbara där stål, plast eller betong ger vika.

Vi tillverkar tekniska gummi- och polyuretanprodukter med egenskaper som kunderna efterfrågar inom hårdhetsområdena 25-97 ShA och 50-85 ShD, som uppfyller behoven på flera olika industriområden. Vi har ett stort utbud av råämnen och kan därur välja rätt kvalitet för att uppfylla kraven för just ditt användningsändamål. Produktionen sker med den senaste elastomer- och polymertekniken på ett så ekologiskt hållbart och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vi utvecklar ständigt våra produkter och vår produktion i ett tätt samarbete med våra kunder och forskningsanstalterna.

Byte och lagning av beläggningarna är inte bara problemfritt utan även ekologiskt och ekonomiskt samt kostnadseffektivt för kunden.

Den elastiska polymerbeläggningen förlänger livslängden på din produkt och anläggning genom att sänka kostnaderna för det totala förvärvet. Beläggningen gör även underhållet enkelt och ekonomiskt eftersom det bara är beläggningen på anläggningen eller en del av den som behöver bytas. Genom bytet av beläggningen kan man utnyttja en stor del av den ursprungliga produktens värde. Återanvändningen av en gammal del tack vare ny beläggning är dessutom en mer miljövänlig lösning än inköp av en ny del och kassering av den gamla delen. Genom att använda den ursprungliga ramen minskas de totala koldioxidutsläppen redan i och med energin som annars krävs för att producera råvaran till en ny ram. Dessutom kan en stor del av de gamla utbytta beläggningarna lämnas för återvinning och därmed användas på nytt.

Bytet av beläggningen kan även göras mycket snabbt, och vi kan vid behov erbjuda en flexibel leveranstid, allt efter behov.

Tack vare beläggningen kan vi även förbättra tillverkningsprocessens effektivitet samt säkerheten och trivseln på arbetsplatsen, t.ex. genom justerad friktionsnivå eller minskning av bullret.