Optimal kontroll över leveranskedjan.

-

Ravelast Polymers erbjuder sina kunder optimal kontroll över leveranskedjan. Vi utnyttjar ett brett samarbetsnätverk samt vår stora erfarenhet av att skapa och kontrollera logistikkedjor.

Tillverkningstjänsterna kan skräddarsys helt efter kundens behov så att de innehåller även logistiktjänster.

Våra tjänstepaket kan innehålla allt från tillverkning av enskild polymeryta till montering av hela och komplicerade produkter, förpackning och leverans varvid vi också skaffar övriga nödvändiga delar för leveransen.

Då är produkterna klara för leverans till slutkunden direkt från oss, vilket möjliggör optimala materialflöden och leveranstider.

Berätta för oss om dina behov gällande hanteringen av leveranskedjan så föreslår vi en lösning.