-

Internt utvecklar Ravelast Polymers kontinuerligt material med aktivt stöd av samarbete med universitet och laboratorier i forskningsinstitut.

Vår avsikt med utvecklandet av materialen är att förädla produkterna så att de ständigt blir hållbarare, lättare och kostnadseffektivare samt att möjliggöra energisnåla och miljövänliga produktlösningar för våra kunder.

Genom vårt utvecklingsarbete kan vi erbjuda bland annat PU-produkter förstärkta med partiklar i nanostorleksklassen och använda material som återvunnits enligt principerna för hållbar utveckling i olika användningsområden.

Utöver materialutvecklingen riktar vi ansenliga resurser också till kunders produktutvecklingsprocesser samt interna produktutveckling.

I projekt ger nya tillverkningstekniker såsom 3D-printing oss möjligheter att vid behov tillverka olika prototyper och formar även med väldigt snabb tidtabell.

I enlighet med sina värderingar följer Ravelast Polymer aktivt teknologiska utvecklingen inom branschen och strävar alltid efter att erbjuda sina kunder sitt bästa kunnande som baserar sig på företagets stora sakkunskap.

Exempel på våra produktutvecklingsprojekt 

  • Grelectronics: Green carbon nanofibers for large area electronics
  • Humins to composites: Polymer råvaror från bioraffinaderiprodukter
  • FiDiPro: Biobaserade nanokompositer
  • MiKOMP: Användning av mikroniserade restfiberfraktioner i kompositstrukturerna 
  • 4K-VAPU-produktutvecklingsprojekt: nya generationens lättare, mer hållbara, kostnadseffektiva och återvinningsbara polymerer
  • Ingenjörsarbete i samarbete med kunden: förbättring och optimering av skrapornas slittålighet
  • Pilotstudie: Elastomer- och polymerbaserade hållbara, lätta, smarta och återvinningsbara framtidsprodukter och -lösningar
  • Diplomarbete: Förbättring av fjädring i bandvagnsfordon
  • Produktutvecklingsprojekt: Mätning och utformning av bärande hjul

   Läs mer om polyuretanelastomeren eller gummielastomeren.