-

Himlen är inte gränsen - rymden har oändliga möjligheter

Hos Ravelast Polymers sker även intern produktutveckling i löpande samarbete med laboratorier på universitet och forskningsanstalter. Målsättningen med vårt forsknings- och utvecklingsarbete är att förädla elastomer- och polymerprodukterna ytterliga så att de blir ännu mer hållbara, lättare, kostnadseffektiva och energisnåla samt miljövänliga. 

Polymerstrukturernas tredimensionella matrisstruktur ger gränslösa utvecklingsmöjligheter, t.ex. 3D-produkter. I framtiden gör 3D-tekniken även tillverkningen av prototyper och formar betydligt snabbare. I framtiden kommer vi även att erbjuda PU-produkter som är förstärkta med nanobaserade pulver och väv, samt använda återvinningsbara PU och gummi på lämpliga användningsområden.

 

Exempel på våra produktutvecklingsprojekt 

  • FiDiPro: Biobaserade nanokompositer
  • MiKOMP: Användning av mikroniserade restfiberfraktioner i kompositstrukturerna 
  • 4K-VAPU-produktutvecklingsprojekt: nya generationens lättare, mer hållbara, kostnadseffektiva och återvinningsbara polymerer
  • Ingenjörsarbete i samarbete med kunden: förbättring och optimering av skrapornas slittålighet
  • Pilotstudie: Elastomer- och polymerbaserade hållbara, lätta, smarta och återvinningsbara framtidsprodukter och -lösningar
  • Diplomarbete: Förbättring av fjädring i bandvagnsfordon
  • Produktutvecklingsprojekt: Mätning och utformning av bärande hjul