Beläggning, slipning och räffling för skogs- och pappersindustrin

Vi levererar slittåliga polyuretan- och gummibeläggningar till träförädlingsindustrin, i hårdhetsintervallet 0-180 P&J, till bland annat följande ändamål:

  • tambourvalsar
  • styrvalsar
  • matar- och dragvalsar för rullhantering
  • valsar till längdskärare
  • gummimantlar till breddsträcksvalsar
  • matar- och dragvalsar för omslag
  • vagntransportörens styrrullar
  • mot- och limningsvalsar för fanérindustrin
  • tryckmaskinernas matar- och vaxningsvalsar
  • samt hjulbeläggningar för truckar och AGV

Utöver beläggningar erbjuder vi även valsslipningar och olika typer av räffling efter ritningar. Vid behov kan vi även erbjuda balanseringskontroll. Bland våra nöjda kunder finns bland annat Efora Oy, Metsä-Tissue Oy, StoraEnso Oyj, UPM Kymmene Oyj, Pankaboard Oy, Holmen Ab och Norske Skog AS.