Öka hållbarheten med en beläggning

Vi hjälper till att skydda era produkter och processer mot både nötande och belastande påfrestningar från kemikalier, stötar och buller.

Vår målsättning är att vara branschens mest efterfrågade samarbetspartner: vi betjänar er snabbt, tillförlitligt och kostnadseffektivt.

Bekanta dig med våra lösningar

Vi kan elastomer- och polymerprodukter

Vi använder den senaste elastomer- och polymertekniken på ett så ekologiskt hållbart och kostnadseffektivt sätt som möjligt, med 30 års erfarenhet.

Berätta för oss om dina specifika behov så tar vi fram bästa möjliga beläggningslösning för dig.

Bekanta dig med våra produkter

Gruvindustrin

Vi levererar beläggningar för extremt krävande ändamål; som statorer, rotorer, axlar, cykloner och silor.

Läs mer

Stålindustrin

Användningsområdena inom stålindustrin kan till exempel bestå av friktions- och bromsrullar, drag- och vikrullar samt övriga rullar till linjer.

Läs mer

Energiindustrin

Användningsområdena inom branschen är bland annat bandskrapor, silon och cisterner, cykloner och röranslutningar.

Läs mer

Förpackningssindustrin

Till förpacknings- och förädlingsindustrin gör vi valsbeläggningar av gummi och polyuretan i livsmedelskvalitet och också med teflonbeläggning.

Läs mer

Skogs- och pappersindustrin

Vi ytbelägger till bland annat tambourvalsar, motvalsar och glättvalsar, styr- och dragvalsar för pappersmaskiner samt övriga komponenter för skogsindustrin.

Läs mer

Övrig industri

Vi levererar skräddarsydda formgiva produkter och gör beläggningar även för t.ex. livsmedelsindustrin, verkstäder, hälso- och transportbranschen.

Läs mer


Produkter och metoder

Produkter för industrin

Vårt stora produktutbud består av gummi- och polyuretanprodukter av hög kvalitet.

Bekanta dig med våra produkter.

Tjänster för företag

Vi levererar tjänster för hanteringen av hela logistikkedjan.

Bekanta dig med våra tjänster.

Forskning och utveckling

Vi utvecklar våra elastomer- och polymerprodukter så att de blir ännu mer kostnadseffektiva.

Bekanta dig med vår produktutveckling.