Tuotekehityspalvelumme

tarjoavat asiantuntijat käyttöönne

-

Asiakaslähtöistä tuotekehitystä ripeällä aikataululla

Tarjoamme yhteistyötä uusien sovellutuksien ja tuotteiden kehittämisessä. Uutta tuotetta suunnitellessa asiakkaat voivat valita myös osia Ravelast Polymersin tutkimus- ja kehityspalveluista, mikä nopeuttaa huomattavasti uuden tuotteen markkinoilletuloa. Asiantuntijamme voivat osallistua tällöin koko tuotekehitysketjuun alkaen prototyypin valmistamisesta massatuotantoon.

Tuotekehitystukemme suunnittelun varhaisessa vaiheessa mahdollistaa myös kustannusten optimoinnin niin proto- kuin nollasarjojen valmistuksessa.

Projekteissa uudet valmistusteknologiamme, kuten 3D-tulostus, mahdollistavat erilaisten prototyyppien ja muottien valmistuksen tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla.  Lisäävän valmistuksemme avulla voidaan siis suunnitella ja valmistaa ensimmäinen prototyyppi ennen varsinaisen tuotteen valmistusta

Toki nykyisten tuotteiden jatkokehitys on mahdollista rakentavalla yhteistyöllä ja hyvinkin nopealla aikataululla. Tavoitteenamme ei ole yksistään tuotteen fysikaalisten ominaisuuksien parantaminen, vaan myös tuotteen soveltuvuuden ja käytettävyyden räätälöiminen loppuasiakkaalle. 

Ole siis meihin yhteydessä jo uuden tuotteen ollessa vasta suunnitteluasteella.