-

Slitage och korrosionsskydd

Slitage- och korrosionsskydd

Skyddande beläggningar och beklädnader som gjorts med polyuretan och gummi förlänger användningstiden för era maskiner och utrustningar och sänker underhållskostnaderna.

Hanteringen av ämnen kräver mekanisk och kemisk stabilitet av utrustningen, till exempel av rörsystem, silon och cisterner. Elastisk polymerbeläggning eller beklädning ger mycket goda egenskaper för båda. Dessutom tål beläggningen stor belastning och dämpar ljud och stötar. Genom korrosions-, kemikalie- och slitageskydd som görs med polyuretan och gummi förlänger vi på ett betydande sätt utrustningens livslängd samt serviceintervall vilket ger stora inbesparingar i service och underhåll.

Hos oss kan du välja olika gummi- eller polyuretanbeläggningar enligt användningen och våra experter hjälper dig välja rätt kvalitet.

Ramar kan beläggas genom form- eller plangjutning samt genom sprutning. Vi utför också manuell gummering där gummit vulkaniseras i autoklav till en tät bindning på ramens yta. Ramen kan vara av stål eller till exempel av glasfiber.

Med elastisk beläggning förbättrar du bland annat följande egenskaper

  • slitstyrka
  • belastningstålighet
  • kemikalietålighet
  • slagtålighet
  • ljuddämpning
  • servicevänlighet
  • väderbeständighet