Materiaalikehityksellä

kestävämpiä ja kierrätettävämpiä tuotteita.

-

Ravelast Polymers työskentelee jatkuvasti sisäisen materiaalikehitystyön parissa, jota tukee aktiivinen yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten laboratorioiden kanssa.

Materiaalikehitystoiminnan tavoitteena on jalostaa tuotteista entistä kestävämpiä, kevyempiä, kustannustehokkaampia, sekä mahdollistaa asiakkaillemme myös energiaa ja ympäristöä säästäviä tuoteratkaisuja.

Kehitystyömme pohjalta pystymme tarjoamaan mm. nanokokoluokan partikkeleilla vahvistettuja PU- tuotteita ja käyttämään kestävän kehityksen mukaisesti kierrätettyä materiaalia eri käyttökohteissa.

Materiaalikehityksen lisäksi kohdistamme myös tuntuvasti resursseja asiakkaiden tuotekehitysprosesseihin sekä sisäiseen tuotekehitykseen.

Projekteissa uudet valmistusteknologiamme, kuten 3D-tulostus, mahdollistavat erilaisten prototyyppien ja muottien valmistuksen tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla.  Lisäävän valmistuksemme avulla voidaan siis suunnitella ja valmistaa ensimmäinen prototyyppi ennen varsinaisen tuotteen valmistusta. 

Ravelast Polymers seuraa arvojensa mukaisesti aktiivisesti alan teknologian kehitystä ja pyrimme aina tarjoamaan asiakkaillemme parhaan osaamisemme pohjautuen vankkaan kokemukseemme.

Materiaalikehityksessä tulokseen yhteistyössä

globaalien kemikaalien valmistajien, pohjoismaisten yliopistojen sekä tutkimuslaitosten kanssa.

 

Panostamme merkittävästi tutkimukseen ja tuotekehitykseen, ja alla onkin mainittu muutamia esimerkkejä niin yhteishankkeista kuin sisäisistä kehitysprojekteistamme: 

  • Grelectronics: Green carbon nanofibers for large area electronics
  • Humins to composites: Puun jalostusarvon nostaminen – polymeerien raaka-aineita biojalostuksen sivutuotteista
  • FiDiPro: Biopohjaiset nanokomposiitit
  • MiKOMP: Mikronisoitujen jätekuitujakeiden hyödyntäminen komposiittirakenteissa 
  • 4K-VAPU-tuotekehitysprojekti: uuden sukupolven kevyemmät, kestävämmät, kustannustehokkaammat ja kierrätettävämmmät polymeerit
  • Diplomityö: Biopolymeerien kartoitus ja polyuretaanikomposiittien valmistus
  • Insinöörityö yhteistyössä asiakkaan kanssa: kaavareiden kulumiskeston parannus ja optimointi
  • Esitutkimus: elastomeeri- ja polymeeripohjaiset kestävät, keveät, älykkäät ja kierrätettävät tulevaisuuden tuotteet ja ratkaisut
  • Diplomityö: telamattoajoneuvojen jousituksen parannus
  • Tuotekehitysprojekti: kantopyörien mitoitus ja muotoilu