Materiaalikehityksellä

kestävämpiä ja kierrätettävämpiä tuotteita.

-

CR - kloropreenikumi eli Neopreeni

Kloropreenikumi on myös eräs vanhimmista synteettisistä kumeista, ja se on eräänlainen monitoimikumi, jota yhä käytetään tietyissä kemian tai säänkestoa vaativissa olosuhteissa. CR-elastomeeri syntyy polymerisoimalla 2-klooributadieenia emulsioprosessissa.

Neopreenin käyttökohteet ovat tiivisteet, palkeet, letkun ja kaapelin pintakumit, kiilahihnat ja koneen osat.

CR kestää hyvin eläin- ja kasvisöljyjä, sekä tyydyttävästi alifaattisia ja nafteenisia öljyjä, mutta ei niinkään aromaatteja. Neopreenistä on saatavilla itsestään sammuvia laatuja.

Neopreeni on lujaa ja joustavaa, ja sillä on hyvä säänkesto, joskin tämä laatu korvataan usein NBR:llä tai EPDM:llä.

Eri kumilaatuja voit vertailla täällä.