Materiaalikehityksellä

kestävämpiä ja kierrätettävämpiä tuotteita.

-

Tekniset kumit sopivat vaativiin käyttökohteisiin

Kumituotteiden teollinen valmistus luonnonkumia valssaamalla ja vulkanoimalla keksittiin jo ennen 1800-luvun puoliväliä. Amazonin intiaanit olivat kuitenkin käyttäneet kumipuusta saatavaa kautsua eli luonnonkumia jo satoja vuosia aikaisemmin, keitellen sitä erilaisiksi esineiksi ja sivellen lateksia tekstiileiden kosteussuojaksi.  Ajan saatossa  eri tyyppiset synteettiset eli keinotekoiset kumit ovat vallanneet alaa luonnonkumeilta. Kumin merkittävimpiä käyttökohteita ovat tänä päivänä ajoneuvojen renkaat, joiden osuus raakakumin käytöstä on noin puolet koko raaka-ainetuotannosta.  Tekniset kumit näyttelevät siten kumiteollisuudessa pienempää roolia, mutta sitäkin vaativimmassa käyttökohteissa esimerkiksi kaivosteollisuudessa, metsäteollisuudessa ja terästeollisuudessa.

Kumi on elastomeeri eli suurimolekyylinen aine, joka palautuu nopeasti takaisin lähes alkuperäiseen muotoonsa heikon jännityksen aiheuttamasta muodonmuutoksesta. Kun raakakumia silloitetaan esimerkiksi vulkanoimalla eli paistamalla, saadaan siitä erilaisia kumituotteita. Vulkanointi on reaktio, jossa lämmön vaikutuksesta elastomeeriketjut sitoutuvat palautumattomasti tietyin osin toisiinsa. Vulkanoinnissa plastinen, muokattava kumiseos muuttuu näin elastiseksi materiaaliksi. Ennen vulkanointia raakakumiseos voidaan siten muovailla helposti monimutkaistenkin rakenteiden mukaisesti mutta konsultoimme mielellämme jo suunnitteluvaiheessa mahdollisimman optimaalisesta rakenneratkaisusta kumiointiprosessin näkökulmasta.

Kumi onkin varsin poikkeuksellinen materiaali, sillä se on lujaa mutta elastista. Kumia  käytetään, kun on tarvetta joustoon, vaimennukseen, tiivistykseen, korroosion tai kulutuksen suojaamiseen tai liittämiseen. Kumin erityisominaisuuksia ovat:

 • elastisuus eli kimmoisuus tai joustavuus
 • kulutuksen kesto (lujuus, kovuus, puristettavuus, hankauksenkesto)
 • kitka
 • tärinäneristys
 • ilma- ja vesitiiviys
 • lämmön-, kylmän-, höyryn- ja säänkesto
 • sähköneristys
 • kiinnityskyky

Kumiseoksista on kehitetty useita laatuja eri lopputuotteen asettamien vaatimusten mukaisiin käyttötarkoituksiin. Uusia kumiseoslaatuja syntyy tänä päivänä harvemmin mutta kehitystä tapahtuu esim. katalyyttien räätälöinnissä ja nanoteknologian sovelluksina. Yleisimmistä kumilaaduista onkin tarjolla myös erikoislaatuja vastaamaan olosuhteiden vaatimuksia. Oikean elastomeerityypin valinta on hyvin tärkeä osa tuotteen suunnittelua, sillä usein koko tuotteen elinikä voi olla riippuvainen kumiosan kestosta. Saat lisätietoa yleisimpien kumilaatujen ominaisuuksista seuraavista linkeistä:

Seuraavasta linkistä löytyy ohjeellinen eri  Kumilaatujen vertailutaulukko  sekä tästä voit vertailla viitteellisiä käyttölämpötiloja. Autamme mielellämme oikean kumilaadun valinnassa, sillä käyttöolosuhdetiedot vaikuttavat päätöksentekoon ja ominaisuuksien painotukseen,  ja lisäksi eri kumilaaduista on tarjolla eri ominaisuuksilla vahvistettuja muunnelmia. 

Luonnonkumi valmistetaan valmistetaan lateksista koaguloimalla, ja synteettinen kumisekoitus on puolestaan  mineraaliöljypohjainen polymeeri, jonka raaka-ainekomponentteja ovat:

 1. elastomeerit
 2. aktiiviset ja ei-aktiiviset täyteaineet, kuten noki, piihappo, talkki, kaoliini ja faktikset
 3. pehmittimet, kuten mineraaliöljyt, kasviöljyt ja synteettiset pehmittimet
 4. suoja-aineet, kuten antioksidantit ja antiotsonantit                   
 5. vulkanointiaineet, kuten kiihdyttäjät, aktivaattorit ja hidastajat
 6. lisäaineet, esim. peptisaattorit, dispergointiaineet, hartsit, värit, palonestoaineet

Eri lisäaineilla voidaan vaikuttaa kumin eri ominaisuuksiin, kuten kovuuteen, kemiankestoon, lämmönestoon jne. Kumiseosvaihtoehdoistamme löytyy useita eri vaihtoehtoja erilaisiin käyttöolosuhteisiin. Kumia voidaan liittää erittäin lujasti teräksen lisäksi melkein mihin vain materiaaliin edellyttäen, että se kestää vulkanoinnissa tarvittavan paineen ja lämpötilan.  Asiantuntijamme, joilla on tietotaitoa sekä asiakkaan laitteistojen ja prosessien vaatimuksista kuin myös raaka-aineistamme osaavat valita mekaanisten, kemiallisten ja termisten ominaisuuksien suhteen juuri oikean ratkaisun asiakkaan kohteeseen.