Materiaalikehityksellä

kestävämpiä ja kierrätettävämpiä tuotteita.

-

NBR - nitriilikumi

Nitriilikumi on eräs vanhimmista synteettisistä kumeista, ja se on kehitetty öljynkestävyyttä vaativiin olosuhteisiin.

NBR- elastomeeri koostuu akryylinitriilistä ja butadienista, joiden suhteella voidaan säädellä eri ominaisuuksia, kuten toistensa kustannuksella öljyn- ja kylmänkestoa.

Nitriilikumin käyttökohteet ovat tiivisteet ja öljyn kanssa tekemisissä olevat pinnoitteet. Sitä käytetään myös elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä metsäteollisuuden telapinnoitteina.

Nitriilillä on hyvät mekaaniset ominaisuudet. NBR kestää hyvin öljyn lisäksi nestemäisiä polttoaineita ja useimpia liuottimia, mutta se turpoaa esim. kloorattujen hiilivetyjen ja estereiden vaikutuksesta, eikä se kestä kovin hyvin säävaihteluita ja matalia lämpötiloja.

NBR:n muunnoksia ovat XNBR -karboksyloitu nitriilikumi  ja HNBR-hydrattu nitriilikumi.  HNBR:llä on NBR:ään verrattuna parempi lämmön-, hapen- ja otsoninkesto. Nitriilikumin vaihtoehdoksi käy useissa tapauksissa myös öljynkestävä PU.

Eri kumilaatujen ominaisuuksia voit vertailla täällä.