-

Investointiuutisia: Oulun yksikön laajennus valmistuu

Olemme kesän aikana laajentaneet tilojamme ja lisänneet valmistuskapasiteettiamme. Oulun yksikössämme on saatettu päätökseen tilojen 200 m2   suuruinen laajennus, joka sisältää uuden Clemcon laitteilla varustetun raepuhaltamon. Samaan aikaan päivitimme myös valutuotteiden uunimme, joka on nyt mitoiltaan 3x10m.