-

Koronavirustilanne: operoimme normaalisti.

Ravelast Polymersin kaikki yksiköt operoivat normaalisti tällä hetkellä, eikä toimitusviivästyksiä ole lähiajoille tiedossa koronavirustilanteen vuoksi.