-

Silikonprodukter

Teollinen silikoni poikkeaa muista elastomeereista rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan. 

Silikoni poikkeaa muista, yleensä vaihtelevasti muokatuista orgaanisista hiiliketjuista koostuvista, elastomeereista. Silikonin runkona on epäorgaaninen pii-happipolymeeriketju, jossa on orgaanisia sivuryhmiä. 

Teolliset silikonit jaotellaan tyypillisesti seuraaviin ryhmiin: HTV (kiinteät kuumassa vulkanoitavat, joissa käytetään vulkanointiaineita), LSR (nestemäiset, yleensä kaksikomponenttiset kuumassa vulkanoitavat) ja RTV (matalassa lämpötilassa vulkanoituvat)

Tyypillisesti silikonia käytetään tiivisteinä, sähköneristeinä, suojina ja paloeristeinä elintarvike-, lääke-, sähkö-, elektroniikka-, ajoneuvo- ja rakennusteollisuudessa sekä kuluttajatuotteissa.

Silikonin etuja ovat: 

  • Laaja käyttölämpötila-alue, -50C - +200C. Erikoislaaduilla jopa -100C tai +300C on saavutettavissa.
  • Ylivoimainen säänkesto, silikoni kestää UV:ta, happea, otsonia, lämmönvaihteluja ja vettä erinomaisesti.
  • Visuaalisuus: läpinäkyvyys ja RAL-taulukkojen värit ovat helposti saavutettavissa.
  • Elintarvike- ja lääketiedekelpoisuus: silikoneista löytyy laatuja, jotka eivät sisällä uuttuvia komponentteja, ovat hajuttomia ja mauttomia, eivät allergisoi ja kestävät höyrysterilointia täyttäen siten elintarvike- ja lääketeollisuuden vaatimukset.
  • Monipuoliset valmistustekniikat, mm. muottaus, ekstruusio ja erilaiset valutekniikat.
  • Hyvä sähköneristävyys
  • Monipuolinen mekaanisten ominaisuuksien skaala säädettävissä, esim. kovuus 20-90 ShA. Jäännöspuristuma erityisesti korkeissa lämpötiloissa hyvä.
  • Adheesio muoviin ja metalleihin hyvä.
  • Kemiallisesta rakenteesta johtuen hyvä palonkestävyys saavutettavissa

Toisaalta  mekaaniset ominaisuudet, erityisesti hankauksen- ja viillonkesto, ovat heikompia kuin monella muulla elastomeerilaadulla. Lisäaineilla näitä voidaan kuitenkin parantaa. Silikonien raaka-ainekustannukset ovat tyypillisesti myös korkeampia kuin yleiskumeilla.