-

Silikonituotteet

Valmistamme itse silikonisekoitukset ja tuotamme siitä asiakasspesifit muottituotteet. Tuotamme niin pienet kuin keskisuuretkin sarjat kustannustehokkaasti, ja tarjoamme luonnollisesti myös isoja sarjoja. Tuotteemme on saatavilla eri väreissä ja kovuuksissa  tarpeen mukaan. 

Erikoismateriaaleistamme löytyy elintarvike- ja lääkelaatujen lisäksi myös mekaanisesti erittäin kestävä sähköäjohtava silikoni esimerkiksi luukun tiivisteisiin, EMI-suojaukseen tai anturisovelluksiin. Tutustu tarkemmin sähköäjohtavaan silikoniin.

Meiltä saatte 

 • Muottituotteet ja silikoni-metallihybridit
  • muottituotteita valmistetaan ruisku- ja puristusmuottitekniikalla ja lisäksi
  • tarjoamme metalli-silikonihybridituotteita, jolloin silikoni vulkanoidaan suoraan metalliin kiinni.
 • Profiilit ja letkut suulakepuristamalla
  • Sekä värittömiä että värilllisiä laatuja. 
  • Saatavilla on erikoismateriaaleja,  kuten elintarvike- ja lääkelaatuja. Tarjoamme FDA-laadun silikoniletkut sairaalakäyttöön vuosikymmenien kokemuksella. 
 • Profiileista ja letkuista liitetyt renkaat
  • Vahvikeettomat letkut ja profiilit liitetään tai jatketaan erittäin pitävästi kuumavulkanoimalla eli liitosmuottaamalla.
 • Sekoitukset
  • tarjoamme myös silikonisekoituksia muille silikonituotevalmistajille omasta sekoittamastomme
  • tarjoalla on eri värejä RAL-värikartan mukaan sekä erikoislaatuja asiakkaan tarpeen mukaan.
 

 

 

Teollinen silikoni poikkeaa muista elastomeereista rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan. 

Silikoni poikkeaa muista, yleensä vaihtelevasti muokatuista orgaanisista hiiliketjuista koostuvista, elastomeereista. Silikonin runkona on epäorgaaninen pii-happipolymeeriketju, jossa on orgaanisia sivuryhmiä. 

Teolliset silikonit jaotellaan tyypillisesti seuraaviin ryhmiin: HTV (kiinteät kuumassa vulkanoitavat, joissa käytetään vulkanointiaineita), LSR (nestemäiset, yleensä kaksikomponenttiset kuumassa vulkanoitavat) ja RTV (matalassa lämpötilassa vulkanoituvat)

Tyypillisesti silikonia käytetään tiivisteinä, sähköneristeinä, suojina ja paloeristeinä elintarvike-, lääke-, sähkö-, elektroniikka-, ajoneuvo- ja rakennusteollisuudessa sekä kuluttajatuotteissa.

Silikonin etuja ovat: 

 • Laaja käyttölämpötila-alue, -50C - +200C. Erikoislaaduilla jopa -100C tai +300C on saavutettavissa.
 • Ylivoimainen säänkesto, silikoni kestää UV:ta, happea, otsonia, lämmönvaihteluja ja vettä erinomaisesti.
 • Visuaalisuus: läpinäkyvyys ja RAL-taulukkojen värit ovat helposti saavutettavissa.
 • Elintarvike- ja lääketiedekelpoisuus: silikoneista löytyy laatuja, jotka eivät sisällä uuttuvia komponentteja, ovat hajuttomia ja mauttomia, eivät allergisoi ja kestävät höyrysterilointia täyttäen siten elintarvike- ja lääketeollisuuden vaatimukset.
 • Monipuoliset valmistustekniikat, mm. muottaus, ekstruusio ja erilaiset valutekniikat.
 • Hyvä sähköneristävyys
 • Monipuolinen mekaanisten ominaisuuksien skaala säädettävissä, esim. kovuus 20-90 ShA. Jäännöspuristuma erityisesti korkeissa lämpötiloissa hyvä.
 • Adheesio muoviin ja metalleihin hyvä.
 • Kemiallisesta rakenteesta johtuen hyvä palonkestävyys saavutettavissa

Toisaalta  mekaaniset ominaisuudet, erityisesti hankauksen- ja viillonkesto ovat heikompia kuin monella muulla elastomeerilaadulla. Lisäaineilla näitä voidaan kuitenkin parantaa. Silikonien raaka-ainekustannukset ovat tyypillisesti myös korkeampia kuin yleiskumeilla.