-

Silikonituotteet

Valmistamme itse silikonisekoitukset ja tuotamme siitä asiakasspesifit muottituotteet. Tuotamme niin pienet kuin keskisuuretkin sarjat kustannustehokkaasti, ja tarjoamme luonnollisesti myös isoja sarjoja.

Meiltä saatte 

 • Muottituotteet ja silikoni-metallihybridit
  • muottituotteita valmistetaan ruisku- ja puristusmuottitekniikalla ja lisäksi
  • tarjoamme metalli-silikonihybridituotteita, jolloin silikoni vulkanoidaan suoraan metalliin kiinni.
 • Profiilit ja letkut suulakepuristamalla
  • Sekä värittömiä että värilllisä laatuja. 
  • Saatavilla on erikoismateriaaleja,  kuten elintarvike- ja lääkelaatuja. Tarjoamme FDA-laadun silikoniletkut sairaalakäyttöön vuosikymmenien kokemuksella. 
 • Profiileista ja letkuista liitetyt renkaat
  • Vahvikeettomat letkut ja profiilit liitetään tai jatketaan erittäin pitävästi kuumavulkanoimalla eli liitosmuottaamalla.
 • Sekoitukset
  • tarjoamme myös silikonisekoituksia muille silikonituotevalmistajille omasta sekoittamastomme
  • tarjoalla on eri värejä RAL-värikartan mukaan sekä erikoislaatuja asiakkaan tarpeen mukaan.
 

 

 

Teollinen silikoni poikkeaa muista elastomeereista rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan. 

Silikoni poikkeaa muista, yleensä vaihtelevasti muokatuista orgaanisista hiiliketjuista koostuvista, elastomeereista. Silikonin runkona on epäorgaaninen pii-happipolymeeriketju, jossa on orgaanisia sivuryhmiä. 

Teolliset silikonit jaotellaan tyypillisesti seuraaviin ryhmiin: HTV (kiinteät kuumassa vulkanoitavat, joissa käytetään vulkanointiaineita), LSR (nestemäiset, yleensä kaksikomponenttiset kuumassa vulkanoitavat) ja RTV (matalassa lämpötilassa vulkanoituvat)

Tyypillisesti silikonia käytetään tiivisteinä, sähköneristeinä, suojina ja paloeristeinä elintarvike-, lääke-, sähkö-, elektroniikka-, ajoneuvo- ja rakennusteollisuudessa sekä kuluttajatuotteissa.

Silikonin etuja ovat: 

 • Laaja käyttölämpötila-alue, -50C - +200C. Erikoislaaduilla jopa -100C tai +300C on saavutettavissa.
 • Ylivoimainen säänkesto, silikoni kestää UV:ta, happea, otsonia, lämmönvaihteluja ja vettä erinomaisesti.
 • Visuaalisuus: läpinäkyvyys ja RAL-taulukkojen värit ovat helposti saavutettavissa.
 • Elintarvike- ja lääketiedekelpoisuus: silikoneista löytyy laatuja, jotka eivät sisällä uuttuvia komponentteja, ovat hajuttomia ja mauttomia, eivät allergisoi ja kestävät höyrysterilointia täyttäen siten elintarvike- ja lääketeollisuuden vaatimukset.
 • Monipuoliset valmistustekniikat, mm. muottaus, ekstruusio ja erilaiset valutekniikat.
 • Hyvä sähköneristävyys
 • Monipuolinen mekaanisten ominaisuuksien skaala säädettävissä, esim. kovuus 20-90 ShA. Jäännöspuristuma erityisesti korkeissa lämpötiloissa hyvä.
 • Adheesio muoviin ja metalleihin hyvä.
 • Kemiallisesta rakenteesta johtuen hyvä palonkestävyys saavutettavissa

Toisaalta  mekaaniset ominaisuudet, erityisesti hankauksen- ja viillonkesto, ovat heikompia kuin monella muulla elastomeerilaadulla. Lisäaineilla näitä voidaan kuitenkin parantaa. Silikonien raaka-ainekustannukset ovat tyypillisesti myös korkeampia kuin yleiskumeilla.